Dàn ý kể về một chuyện vui sinh hoạt chi tiết đầy đủ

Trong cuộc sống, con người ai cũng phải gắn với sinh hoạt tập thể. Và những lần sinh hoạt tập thể bao giờ cũng có chuyện vui xảy ra khi mà cuộc sống ngày càng mở và thường trong 1 nhóm tập thể sẽ có rất nhiều bạn hài hước vui vẻ và có thể…