Dàn ý Kể chuyện tưởng tượng lớp 6 Sơn tinh thủy Tinh chi tiết đầy đủ

Những câu chuyện dân gian không chỉ dừng lại trong quá khứ mà nó còn tiếp tục được sáng tạo qua trí tưởng tượng của con người. Những câu chuyện tượng tượng được tạo nên với rất nhiều ý nghĩa về tinh thần cho mọi người. Sơn Tinh Thuỷ Tinh là 1 câu chuyện tượng…