Dàn ý chứng minh bảo vệ môi trường thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của chúng ta chi tiết đầy đủ

Trái Đất là ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Bất kỳ cá nhân hay tập thể hay đất nước nào cũng có trách nhiệm với ngôi nhà chung đó. Mỗi người có ý thức thì trái đất sẽ trở lên xanh sạch đẹp hơn. Nhưng người lại nếu ai cũng ko có ý thức…