Dàn ý cảm nhận của em về nhân vật Thị Kính lớp 7 chi tiết đầy đủ

Trong chương trình lớp 7 ta được học rất nhiều tác phẩm văn học viết về người phụ nữ. Trong đó nhân vật Thị Kính trong tác phẩm ” Quan âm Thị Kính” là hình ảnh tiêu biểu cho người phụ nữ trong xã hội phong kiến với nhiều bất công, ngang trái. Hôm nay…