Dàn ý Bài viết số 6 lớp 7 đề 4: Giá trị, ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống chi tiết đầy đủ

Mẹ Teresa từng nói: “ Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận”. Quả thực là như vậy, mỗi chúng ta, ai cũng phải công nhận một điều rằng “cái lưỡi không có xương nhưng nó đủ cứng để phá vỡ một trái tim”. Rõ ràng, lời…