Dàn ý Bài viết số 5 lớp 7 đề 4: Hãy chứng tỏ rằng Bác Hồ sống vô cùng giản dị, thanh bạch chi tiết đầy đủ

Không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một tấm gương đạo đức sáng ngời để mỗi người con của dân tộc Việt Nam noi theo. Ở Người, ta không chỉ học được bao đức tính đáng quý như cần cù, chịu khó, không…