Dàn ý bài viết số 1 đề 3 lớp 7: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè chi tiết đầy đủ

Mùa hè là mùa của những chuyến đi để thư giãn và cảm nhận cái nắng của mặt trời trên tưng ngọn lá nhành hoa. Sau đây, wikihoc xin giới thiệu với các bạn dàn ý cho bài viết số 1 đề 3 lớp 7: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong…