Dàn ý nghị luận về câu nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” chi tiết đầy đủ

Trong chương trình ngữ văn 8 chúng ta được học thể loại văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý cũng như về hiện tượng xã hội. Hôm nay hãy cùng wikihoc chúng mình nghị luận về câu nói:” Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không…