Chứng minh Bác Hồ sống vô cùng giản dị, thanh bạch – Bài viết số 5 lớp 7 đề 4

Ít có vị lãnh tụ nào mà hình ảnh đọng lại trong tâm trí người dân lại gần gũi, bình dị đến thế. Bác Hồ, với bộ quần áo ka ki bạc màu, tay áo đã sờn, chân đi dép cao su, đôi dép đế mòn đã cùng Bác “từ chiến khu” về Hà Nội. … Đọc tiếp

Call Now Button