Miêu tả chân dung một người bạn của em – Bài viết số 1 lớp 7 đề 4

 Cuộc sống của chúng ta luôn đầy ắp tiếng cười bởi những người bạn. Họ vừa là những người bạn tâm tình bên ta lúc khó khăn, chia sẻ những ngọt bùi đắng cay của cuộc sống, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi chúng ta trên bước đường đời. Không một ai sống trên…