Bài viết số 1 lớp 7 đề 2: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính chất tự sự

Người ta thường nghĩ, thơ thiên về cảm xúc, còn truyện lại chỉ có phần tự sự. Nhưng thật ra, trong thơ luôn có truyện. Không một bài thơ nào được tạo nên chỉ bởi những cảm xúc vẩn vơ, đều phải từ một sự kiện mà phát triển nên ý. Hướng dẫn làm bài … Đọc tiếp

Call Now Button