Tả cây bàng lớp 6, bài văn miêu tả cây bàng ở trường em

Bài văn miêu tả cây bàng lớp 6 khá hay xuất hiện trong các đề văn và kể cả một số khối lớp khác vì đây là cây được trồng khá nhiều ở các trường học lấy bóng mát lại rất dễ trồng dưới đây là hướng dẫn làm bài văn miêu tả cây bàng…