Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo) – trang 21

I. Phương châm quan hệ Thành ngữ “Ông nói gà, bà nói vịt” chỉ hiện tượng không thống nhất, không hiểu người khác nói gì dẫn đến tình trạng trật khớp, lệch lạc trong giao tiếp – Để tránh tình trạng, khi hội thoại phải nói đúng đề tài giao tiếp, nói đúng vấn đề…

Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo – trang 21)

(trang 21 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):    – Thành ngữ “ông nói gà, bà nói vịt” nói về tình huống hội thoại mỗi người nói về một đề tài khác nhau, người nói, người nghe không hiểu nhau.    – Bài học giao tiếp : Khi giao tiếp cần nói đúng đề tài giao tiếp,…

Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình (G.G. Mác-két)

– Phần 1 (từ đầu… mất khả năng sống tốt đẹp hơn”): Chiến tranh hạt nhân đe dọa tới sự sống toàn nhân loại. – Phần 2 ( tiếp… trở lại điểm xuất phát của nó”): Chạy đua vũ trang là vô cùng kém, đi ngược lại sự tiến bộ xã hội – Phần 3…

Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Bố cục:    – Phần 1 (từ đầu … vận mệnh thế giới) : nguy cơ của chiến tranh hạt nhân.    – Phần 2 (tiếp … cho toàn thế giới) : chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí nhân loại.    – Phần 3 (tiếp … điểm xuất phát của nó): chiến tranh hạt nhân đi…

Soạn bài: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Dàn ý: * MB: Giới thiệu về tầm quan trọng của bút bi * TB: a, Nguồn gốc, xuất xứ: được phát minh bởi nhà báo Hungari Lazo Biro vào những năm 1930 – Ông phát hiện mực in giấy nhanh khô – Quyết định, nghiên cứu tạo ra một loại bút sử dụng mực…

Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Câu 1 (trang 12 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):    – Văn bản thuyết minh cung cấp tri thức khách quan về sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội. Có tính xác thực, khoa học, ngôn ngữ chính xác, cô đọng, chặt chẽ, sinh động.    – Các phương pháp thuyết minh thường dùng :…

Soạn bài: Các phương châm hội thoại

I. Phương châm về lượng 1. Điều An muốn biết là địa điểm học bơi cụ thể – Câu trả lời của Ba chỉ có nội dung hiển nhiên bơi (dưới nước), không có lượng tin cần thiết đáp ứng nhu cầu người đối thoại → Cần chú ý nói đủ nội dung khi giao…

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà)

– Phần 1 (từ đầu… rất mới, rất hiện đại): Tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại trong con người Bác – Phần 2 (còn lại): lối sống giản dị, thanh đạm mà cao đẹp của Người Câu 1 (trang 8 sgk ngữ văn 9 tập 1): – Hồ Chí Minh có vốn…