Soạn Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ lớp 6 hay nhất đầy đủ

Hướng dẫn Soạn Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ lớp 6 giúp học sinh biết cách làm thơ 5 chữ Nghệ thuật là một thế giới muôn màu vạn vẻ, văn học là một hình thái nghệ thuật mà trong văn học, thơ là một trong những khía cạnh vô cùng quan trọng

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Cây tre Việt Nam lớp 6
 • Soạn bài Câu trần thuật đơn lớp 6

Trong thơ cũng có nhiều cách thể hiện đa dạng phong phú ngày càng giàu có thêm về cách thể hiện và chất liệu qua những giai đoạn đổi mới và phát triển của cã hội, đất nước. Một trong những thể loại thơ vô cùng linh hoạt, được sử dụng rất rộng rãi và được yêu thích. Trong chương trình ngữ văn lớp 6, chúng ta sẽ có một hoạt động ngữ văn vô cùng thú vị mang tên: Thi làm thơ năm chữ. Sau đây là bài soạn cho bài Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ lớp 6 để giúp đỡ cho các bạn khi chuẩn bị cho bài học hay này.

Soạn Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ đầy đủ lớp 6

I. Chuẩn bị ở nhà

1. Trả lời các câu hỏi trang 101 SGK văn 6 tập 2

a) Đặc điểm của thơ năm chữ:

 • Số chữ trong một dòng thơ: năm chữ.
 • Gieo vần: vần chân, vần lưng, vần liền, vần cách.
 • Ngắt nhịp: 2/3 hoặc 3/2 (linh hoạt)
 • Khổ thơ: thường mỗi khổ có 4 câu, hoặc 2 câu, hoặc không chia khổ.
 • Số câu: không hạn định.
 • Nguồn gốc: từ thể thơ năm tiếng trong thơ ca dân gian như: vè kể chuyện, tục ngữ, hay hát dặm Nghệ – Tĩnh.

b) Đoạn thơ năm chữ:

 • Quê hương là gì hở mẹ
 • Mà cô giáo dạy phải yêu
 • Quê hương là gì hở mẹ
 • Ai đi xa cũng nhớ nhiều

 

 • Quê hương là chùm khế ngọt
 • Cho con trèo hái mỗi ngày
 • Quê hương là đường đi học
 • Con về rợp bướm vàng bay
 • (Quê hương- Đỗ Trung Quân)

Đặc điểm của đoạn thơ:

 • Mỗi dòng có năm chữ
 • Gieo vần chân
 • Ngắt nhịp chủ yếu là 2/3

2. Dựa vào những hiểu biết về thơ năm chữ

a) Mô phỏng tập làm một đoạn thơ năm chữ theo vần và nhịp đoạn thơ đã cho:

 • Bầu trời dần sáng tỏ
 • Ánh mai thêm tươi vàng
 • Trên vai khăn quàng đỏ
 • Trên cành sương long lanh
 • Qua cánh đồng cỏ xanh
 • Em cắp sánh đến trường

b) Làm một bài thơ năm chữ theo nội dung tự chọn

 • Trên bầu trời trong xanh
 • Có làn mây óng ánh
 • Bồng bềnh mà mong manh
 • Hóa ngàn sương lóng lánh

II. Thi làm thơ năm chữ (làm tại lớp)

1. Đặc điểm của thể thơ năm chữ:

 • Số chữ trong một dòng thơ: năm chữ.
 • Gieo vần: vần chân, vần lưng, vần liền, vần cách.
 • Ngắt nhịp: 2/3 hoặc 3/2 (linh hoạt)
 • Khổ thơ: thường mỗi khổ có 4 câu, hoặc 2 câu, hoặc không chia khổ.
 • Số câu: không hạn định.

2. Trao đổi theo nhóm về các bài thơ năm chữ làm ở nhà để xác định bài sẽ giới thiệu trước lớp của nhóm.

3. Mỗi nhóm cử đại diện đọc và bình bài thơ của nhóm mình trước lớp

4. Cả lớp tham gia cùng thầy, cô giáo nhận xét, đánh giá và xếp loại.

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Lòng yêu nước lớp 6
 • Soạn bài Lao xao lớp 6

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *