Soạn Danh từ (tiếp theo) lớp 6 đầy đủ hay nhất

Hướng dẫn Soạn danh từ – tiếp theo, đầy đủ sách giáo khoa, soạn văn bài danh từ hay nhất. Danh từ trong tiếng việt là mảng kiến thức không thể bỏ sót, coi thường. Vì danh từ đóng một vai trò quan trọng trong việc đóng góp nên sự giàu đẹp của tiếng Việt

Các bài soạn trước đó:

  • Soạn bài Thầy bói xem voi lớp 6
  • Soạn bài Đeo nhạc cho mèo lớp 6

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu danh từ về đặc điểm cũng như loại danh từ sự vật… để củng cố thêm kiến thức về phần danh từ, lần này chúng ta cũng sẽ một lần nữa đi sâu tìm hiểu về đặc điểm và phân loại của danh từ. Cũng là một lần ta được ôn lại kiến thức cũ, được bổ sung và tìm hiểu đúng bản chất về một phần quan trọng trong tiếng việt của chúng ta. Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài danh từ – tiếp theo. Việc soạn bài trước ở nhà là một việc cần thiết, quan trọng để các bạn chuẩn bị bước vào bài giảng trên lớp.

Soạn danh từ – tiếp theo

I. Danh từ chung và danh từ riêng

1. Câu 1trang 108 SGK văn 6 tập 1:

Danh từ chung

Vua, tráng sĩ, làng, đền thờ, huyện

Danh từ riêng

Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

 

2. Câu 2 trang 108 SGK văn 6 tập 1:

Các danh từ riêng đều viết hoa chữ cái đầu

3. Câu 3 trang 109 SGK văn 6 tập 1:

Các quy tắc viết hoa:

· Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: Hoa, Lan, Nam Định, Hà Nội…

· Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài: Nam, Luân Đôn…

· Quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thiệu, huân chương: Giải thưởng Hồ Chí Minh, công ty Hòa Việt…

II. Luyện tập

1. Câu 1 trang 109 SGK văn 6 tập 1:

· Danh từ chung: miền, đất, vị, thần, con trai, nước ta, bây giờ

· Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân

2. Câu 2 trang 109 SGK văn 6 tập 1:

a) không phải là danh từ riêng. Vì chúng là danh từ chung nhưng được nhân hóa trở thành nhân vật

b) là danh từ riêng chỉ người viết hoa

c)là danh từ riêng chỉ địa danh riêng

3. Câu 3 trang 110 SGK văn 6 tập 1:

Các danh từ riêng cần viết lại: Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, Trung, Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

4. Câu 4 trang 110 SGK văn 6 tập 1: chính tả “Ếch ngồi đáy giếng”

Các bài soạn tiếp theo:

  • Soạn bài Luyện nói kể chuyện(tiếp theo) lớp 6
  • Soạn bài Chân Tay Tai Mắt Miệng lớp 6

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *