Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 – Văn kể chuyện (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Đề 1: Kể một chuyện tốt mà em đã làm.

I. Dàn ý

Mở bài:

– Giới thiệu việc tốt mà em đã làm.

– Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào?

Thân bài:

– Việc tốt mà bạn đã làm là gì?

– Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?

– Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?

– Có người khác chứng kiến hay không?

– Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?

– Em có vui khi làm công việc đó?

– Đưa ra những suy nghĩ của em sau khi hoàn thành công việc.

Kết bài:

– Suy nghĩ của em về việc làm đó.

– Dự định những việc làm của em sau này.

II. Bài văn mẫu

Đề 2: Kể về một lần em mắc lỗi

I. Dàn ý

Mở bài:

– Hoàn cảnh mắc lỗi.

Thân bài:

– Kể lại việc sai trái mà mình đã mắc phải.

     + Mắc lỗi khi nào? Với ai? Đó là lỗi gì?

     + Nguyên nhân mắc lỗi (chủ quan hay khách quan)

     + Hậu quả của lỗi lầm ấy (với lớp, với gia đình hay với bản thân,…).

– Ân hận và sửa chữa sau khi mắc lỗi.

Kết bài:

– Bài học rút ra sau lần mắc lỗi ấy.

– Lời khuyên của bạn dành cho các bạn khác.

II. Bài văn mẫu

Đề 3: Kể về một thầy giáo, cô giáo mà em yêu quý

I. Dàn ý

Mở bài:

– Giới thiệu qua về thầy/cô giáo mà em sắp kể.

– Kể lại hoàn cảnh và ấn tượng khiến em kính trọng và quý mến cô/thầy giáo.

Thân bài:

– Miêu tả đôi nét về thầy/cô giáo mà em quý mến. Nên tả những nét độc đáo và ấn tượng của thầy/cô giáo.

– Kể về tính tình, tính cách của thầy/cô giáo.

– Kỉ niệm sâu sắc nhất giữa em và thầy/cô giáo đó là gì?

– Nay đã lên lớp 6, tình cảm của em đối với thầy/cô giáo đó ra sao?

Kết bài:

– Nêu ra sự kính trọng và yêu mến khi không còn được học với thầy/cô giáo và em sẽ phấn đấu trong việc học tập để không phụ lòng thầy/cô.

II. Bài văn mẫu

Đề 4: Kể về một kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi.

Đề 5: Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bè mà em biết.

Similar Posts