Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 – Văn kể chuyện (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Đề 1: Kể một chuyện tốt mà em đã làm.

I. Dàn ý

Mở bài:

– Giới thiệu việc tốt mà em đã làm.

– Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào?

Thân bài:

– Việc tốt mà bạn đã làm là gì?

– Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?

– Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?

– Có người khác chứng kiến hay không?

– Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?

– Em có vui khi làm công việc đó?

– Đưa ra những suy nghĩ của em sau khi hoàn thành công việc.

Kết bài:

– Suy nghĩ của em về việc làm đó.

– Dự định những việc làm của em sau này.

II. Bài văn mẫu

Đề 2: Kể về một lần em mắc lỗi

I. Dàn ý

Mở bài:

– Hoàn cảnh mắc lỗi.

Thân bài:

– Kể lại việc sai trái mà mình đã mắc phải.

     + Mắc lỗi khi nào? Với ai? Đó là lỗi gì?

     + Nguyên nhân mắc lỗi (chủ quan hay khách quan)

     + Hậu quả của lỗi lầm ấy (với lớp, với gia đình hay với bản thân,…).

– Ân hận và sửa chữa sau khi mắc lỗi.

Kết bài:

– Bài học rút ra sau lần mắc lỗi ấy.

– Lời khuyên của bạn dành cho các bạn khác.

II. Bài văn mẫu

Đề 3: Kể về một thầy giáo, cô giáo mà em yêu quý

I. Dàn ý

Mở bài:

– Giới thiệu qua về thầy/cô giáo mà em sắp kể.

– Kể lại hoàn cảnh và ấn tượng khiến em kính trọng và quý mến cô/thầy giáo.

Thân bài:

– Miêu tả đôi nét về thầy/cô giáo mà em quý mến. Nên tả những nét độc đáo và ấn tượng của thầy/cô giáo.

– Kể về tính tình, tính cách của thầy/cô giáo.

– Kỉ niệm sâu sắc nhất giữa em và thầy/cô giáo đó là gì?

– Nay đã lên lớp 6, tình cảm của em đối với thầy/cô giáo đó ra sao?

Kết bài:

– Nêu ra sự kính trọng và yêu mến khi không còn được học với thầy/cô giáo và em sẽ phấn đấu trong việc học tập để không phụ lòng thầy/cô.

II. Bài văn mẫu

Đề 4: Kể về một kỉ niệm hồi ấu thơ làm em nhớ mãi.

Đề 5: Kể về một tấm gương tốt trong học tập hay trong việc giúp đỡ bạn bè mà em biết.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *