Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn kể chuyện

Đề bài: Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em”

Mở bài

Giới thiệu câu chuyện cổ tích/ truyền thuyết mà em sẽ kể (Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thánh Gióng, Bánh chưng, bánh giầy)

– Dẫn dắt câu chuyện theo lời kể của em, xác định ngôi kể: ngôi thứ nhất xưng: tôi, mình, tớ

Thân bài

– Kể lần lượt, trình tự sự việc, diễn biến của truyện:

    Vua Hùng kén rể

    Sơn Tinh, Thủy Tinh đều tới xin cầu hôn

    Vua đưa ra yêu cầu về sính lễ

    Sơn Tinh đến trước lấy được Mị Nương

    Thủy Tinh đến sau tức giận mang quân đánh Sơn Tinh

    Cứ thế hằng năm Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh

Kết bài

Rút ra bài học sau khi kể chuyện

Xem thêm: 12 bài văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 1: Văn kể chuyện cực hay

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *