Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1: Văn kể chuyện

Đề bài: Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em.

Chọn truyền thuyết: Thánh Gióng.

   Các cơ bản cần trình bày khi kể truyện (chú ý làm nổi bật các chi tiết đặc sắc của truyện, chi tiết kì ảo, tượng tượng):

   – Sự ra đời của Gióng.

   – Sự lớn lên của Gióng.

   – Gióng đánh tan quân giặc và bay về trời.

Xem thêm: 12 bài văn mẫu: Viết bài tập làm văn số 1: Văn kể chuyện cực hay

Tham khảo thêm các bài soạn văn lớp 6 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *