Soạn bài: Treo biển (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

– Là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm mua vui hoặc phê phán.

– Truyện cười mua vui → truyện hài hước

– Truyện cười phê phán → truyện cười châm biếm.

      Có một cửa hàng treo biển bán cá. Mỗi người qua nhìn vào tấm biển đều bàn tán. Sau mỗi lời bàn tán chủ của hàng lại bớt đi một chữ ở trong tấm biển. Dần dần trên biển chỉ còn một chữ. Cuối cùng chủ cửa hàng cất luôn cả tấm biển.

Câu 1 (trang 125 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Nội dung tấm biển treo ở cửa hàng có 4 yếu tố:

     + Ở đây → vị trí

     + Có bán → hoạt động

     + Cá → mặt hàng

     + Tươi → tính chất, trạng thái.

Câu 2 (trang 125 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Có 4 người góp ý về cái biển đề ở cửa hàng.

     + Người 1 “tươi” → nhằm vào chất lượng.

     + Người 2 “Ở đây” → nhằm vào vị trí

     + Người 3 “Có bán” → nhằm vào hoạt động

     + Người 4 “cá” → nhằm vào mặt hàng.

⇒ Ý kiến của 4 người là ý kiến chủ quan, theo cách nhìn nhận của riêng mình chứ không mang tính khách quan. Ý kiến của người thứ 2 hợp lý hơn cả, còn các ý kiến còn lại không hợp lý. Vì Biển hiệu nhằm thông báo thông tin rõ ràng về sản phẩm, mặt hàng và chất lượng.

Câu 3 (trang 125 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Chi tiết buồn cười đáng cười:

     + Mỗi người góp ý ông chủ lại bớt đi một chữ

– Buồn cười nhất là ông chủ cất luôn cả tấm biển. Chi tiết này cho thấy ông chủ của hàng không có một chút lập trường nào cả, cũng không biết chọn lọc ý kiến khi tiếp thu.

Câu 4 (trang 125 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Ý nghĩa của truyện.

     + Truyện tạo tiếng cười vui vẻ

     + Phê phán nhẹ nhàng những người thiếu ý kiến lập trường không suy xét khi nghe ý kiến của người khác.

– Tiếp thu ý kiến của người thứ hai. Và bỏ hai từ”ở đây” trên tấm biển đi vì nó thừa thông tin. Còn ý kiến của 3 người còn lại không thỏa đáng nên không cần tiếp thu. Vì các chữ còn lại cung cấp thông tin về mặt hàng, chất lượng sản phẩm và hoạt động của cửa hàng.

– Bài học rút ra về cách dùng từ: dùng đúng, đủ và chính xác.

Bài giảng: Treo biển

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *