Soạn bài Tính từ và cụm tính từ lớp 6 hay nhất đầy đủ

Hướng dẫn soạn bài Tính từ và cụm tính từ lớp 6 đầy đủ hay nhất. Ngôn ngữ của con người vô cùng phong phú và đa dạng. Mỗi chúng ta có những cách nói riêng, cách miêu tả riêng, không trộn lẫn.

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Cụm động từ lớp 6
 • Soạn bài Mẹ hiền dạy con lớp 6

Mỗi từ ngữ ta sử dụng góp phần làm phong phú thêm vốn ngôn từ. Khi ta ngắm những bông hoa trong vườn vào buổi sáng ta thấy chúng như thế nào, ra sao,… Mỗi từ ta miêu tả vẻ ngoài, đặc điểm của những bông hoa được gọi là tính từ và cụm tính từ. Trong chương trình văn 6 tập 1 chúng ta được học bài ” Tính từ và cụm tính từ”. Dưới đây là hướng dẫn soạn bài Tính từ và cụm tính từ giúp các bạn tìn hiểu kĩ lưỡng để hiểu bài học.

SOẠN BÀI TÍNH TỪ VÀ CỤM TÍNH TỪ LỚP 6

I. Đặc điểm của tính từ

1. Câu 1 trang 153 SGK văn 6 tập 1

a , bé, oai

b , vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi

2. Câu 2 trang 154 SGK văn 6 tập 1

Các tính từ khác: xinh xắn, trắng trẻo, bụ bẫm,…

->Các tính từ chỉ vẻ ngoài, tính chất.

3. Câu 3 trang 154 SGK văn 6 tập 1

 So sánh động từ và tính từ

 • Tính từ có khả năng kết hợp các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn …nhưng có thể không kết hợp với hãy, chớ, đừng. Còn động từ có thể kết hợp với các từ trên
 • Tính từ có thể làm chủ ngữ hoặc vị ngữ, còn động từ thường chỉ làm vị ngữ         

II. Các loại tính từ

1. Câu 1 trang 154 SGK văn 6 tập 1

 • Những từ có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ ( rất, hơi, khá, lắm, quá,…) là: bé, oai
 • Những từ không có khả năng kết hợp với các từ chỉ mức độ: vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi

2. Câu 2 trang 154 SGK văn 6 tập 1

 • Bé, oai là tính từ chỉ đặc điểm mang tính tương đối
 • Vàng hoe, vàng lịm, vàng ối, vàng tươi tính từ chỉ đặc điểm mang tính tuyệt đối

II. Cụm tính từ:

1. Câu 1 trang 155 SGK văn 6 tập 1

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

Vốn đã

Rất yên tĩnh

 

 

Nhỏ

Lại

 

sáng

Vằng vặc ở trên không

2. Câu 2 trang 155 SGK văn 6 tập 1

 • Từ ngữ có thể làm phụ ngữ trước: quan hệ thời gian (đã, đang, sẽ…), sự tiếp diễn tương tự (lại, còn, cũng…), mức độ (rất, quá….)
 • Từ ngữ có thể làm phụ sau: biểu thị vị trí (này, nọ, kia…), sự so sánh (như, là…), mức độ, phạm vi hay nguyên nhân

III. Luyện tập:

 Câu 1 trang 155 SGK văn 6 tập 1

Các cụm tính từ là:

a) sun sun như con đỉa

b) chần chẫn như cái đòn càn

c) bè bè như cái quạt thóc

d) sừng sững như cái cột đình

e) tun tủn như cái chổi sẻ cùn

Câu 2 trang 156 SGK văn 6 tập 1

Các tính từ đều là từ láy, có tác dụng gợi hình, gợi cảm.

Hình ảnh mà tính từ gợi ra là sự vật tầm thường, không giúp cho việc nhận thức một sự vật to lớn, mới mẻ như con voi.

Đặc điểm chung của năm ông thầy bói: nhận thức hạn hẹp, chủ quan.

Câu 3 trang 156 SGK văn 6 tập 1

Những động từ và tính từ được dùng qua 5 lần có mức độ tăng tiến dần: gợn sóng -> nổi sóng -> sóng dữ dội -> mù mịt -> dông tố
-> Tác dụng : thể hiện sự thay đổi thái độ của con cá vàng trước những đòi hỏi mỗi lúc một quá quắt của vợ ông lão

Câu 4 trang 156 SGK văn 6 tập 1

Sự thay đổi của các tính từ trong các cụm danh từ thể hiện sự thay đổi tính chất của cuộc sống của vợ chồng ông lão đánh cá: nghèo khó, có đầy đủ, giàu sang và cuối cùng lại trở về nghèo khó.

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng lớp 6
 • Soạn Chương trình địa phương(phần tiếng việt)- Rèn luyện chính tả

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *