Soạn bài: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

– Phần 1:Từ đầu → trọng vọng: Giới thiệu thái y lệnh Phạm Bân

– Phần 2: Tiếp → mong mỏi: Y đức của thái y lệnh.

– Phần 3: Còn lại: Hạnh phúc chân chính của bậc lương y.

Câu 1 (trang 164 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Các chi tiết về thái y lệnh:

     + Đem hết của cải trong nhà ra mua thuốc, thóc gạo để giúp đỡ người nghèo khổ.

     + Dựng nhà cho người đói khát và cứu sống hàng nghìn người.

     + Đi chữa cho người bệnh nặng trước, cho quý nhân ở cung sau, không ngại mắc tội với Trần Anh Vương.

     + Được Trần Anh Vương khen.

⇒ Thái y lệnh là người đức độ, có tấm lòng yêu thương người bệnh,luôn hướng đến người bệnh, không ngại nguy hiểm đến tính mạng mình.

– Chi tiết khiến ta cảm phục nhất chính là chi tiết thái y lệnh từ chối vào cung, đi khám cho người bệnh nặng trước, bất chấp cả lời đe dọa.

⇒ Với thái y lệnh, cứu chữa cho bệnh nhân là quan trọng nhất, còn với nguy hiểm của bản thân nó chỉ là thứ yếu.

b) -“Ngài đáp: Tôi có mắc tội … tôi xin chịu tội” ⇒cho thấy tinh thần chịu trách nhiệm của mình trước uy quyền, tính mạng của bệnh nhân luôn đặt lên hàng đầu.

Câu 2 (trang 164 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Sự thay đổi của Trần Anh Vương: Từ quở trách → mừng rỡ → khen ngợi:” Người thật là bậc lương ý chân chính, đã giỏi nghề nghiệp lại còn có lòng nhân đức, thương xót con đỏ của ta”

⇒ Trần Anh Vương là người sáng suốt, rộng lượng.

Câu 3 (trang 165 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Bài học rút ra từ Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

     + Thương yêu giúp đỡ người bệnh nghèo

     + Ưu tiên cho bệnh nặng trước, bất kể địa vị của họ như thế nào

     + Một người thầy thuốc giỏi là khi đặt tính mạnh bệnh nhân lên hàng đầu.

Câu 4 (trang 165 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Bài 1 (trang 165 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Một bậc lương y chân chính theo mong mỏi của Trần Anh Vương phải là người vừa giỏi về nghề nghiệp vừa có lòng nhân đức, thương xót dân nghèo. Tất cả những điều đó được thể hiện rõ trong thái y lệnh.

– Nội dung trong Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng ngoài tâm còn nhấn mạnh chữ tài (yếu tố chuyên môn) hơn

Lời thề Hi-pô-cờ-rát nhấn mạnh ở Tâm của người thầy thuốc.

Bài 2 (trang 165 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Thầy thuốc giỏi ở tấm lòng → chỉ đề cao ở nhân cách, y đức, tấm lòng của người thầy thuốc với người bệnh.

– Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng → Thầy thuốc ngoài y đức cần giỏi cả chuyên môn, cần có yếu tố giỏi về nghề nghiệp.

Kết luận: Một người thầy thuốc giỏi không chỉ có tâm và còn có cả chuyên môn tốt ⇒ chọn nhan đề Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.

Bài giảng: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *