Soạn bài: Số từ và lượng từ

1. Từ hai bổ sung từ chàng

– Từ một trăm bổ sung ý nghĩa cho từ cơm nếp, nệp bánh chưng

– Từ chín bổ sung ý nghĩa cho từ ngà, cựa, hồng mao, đôi

→ Các từ này đứng trước danh từ, bổ sung ý nghĩa về mặt số lượng

2. Từ đôi không phải là số từ. Vì đôi là danh từ chỉ đơn vị

3. Các từ có chung ý nghĩa với từ “đôi”: tá, cặp, chục…

1. Các từ “các”, những”, “cả mấy” là những từ chỉ lượng của sự vật một cách ước chừng

Xem thêm:   Soạn bài: Ngôi kể trong văn tự sự

2. Mô hình các cụm danh từ

Các số từ trong bài thơ:

– Câu 1: một, hai, ba

– Câu 2: bốn, năm

– Câu 4: năm

– Dựa vào vị trí của số từ (đứng trước hay đứng sau danh từ chính canh và cánh)

→ Chỉ số lượng: thường trước danh từ chính

     + Chỉ thứ tự: các số từ ở dòng 3 (đứng sau danh từ chính)

Câu 2 (trang 129 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Trăm, ngàn, muôn ở đây không dùng để chỉ số lượng chính xác, mà chỉ số lượng nhiều, rất nhiều

Xem thêm:   Soạn bài: Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (Thúy Lan)

Câu 3 (trang 129 sgk ngữ văn 6 tập 1)

– Giống: chỉ sự tách ra của sự vật, vật thể

Khác nhau là:

     + Từng: mang ý nghĩa chỉ trình tự, lần lượt, thứ tự từ cái này tới cái khác

     + Mỗi: mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự

Viết một bình luận

Call Now Button