Soạn bài: Phó từ (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Câu 1 (trang 12 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các từ in đậm bổ sung nghĩa cho các từ

Câu 2 (trang 12 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các từ in đậm có thể đứng trước hoặc sau động từ, tính từ

Câu 1 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các phó từ:

a. lắm

b. đừng (trêu) vào

c. không, đã , đang

Câu 2 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Điền phó từ vào bảng phân loại

Câu 3 (trang 13 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Kể thêm một số phó từ

– Chỉ quan hệ thời gian: sẽ, từng,..

– Chỉ mức độ : hơi, cực kì, quá,..

– Chỉ sự tiếp diễn tương tự: đều, lại, mãi,..

– Chỉ sự phủ định: chẳng, đừng, không đúng,..

– Chỉ sự cầu khiến : hãy, chớ,..

– Chỉ kết quả và hướng:vào, …

– Chỉ khả năng: có thể, …

Câu 1 (trang 14,15 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu 2 (trang 15 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Chiều hôm ấy tôi thấy chị Cốc đang rỉa cánh gần hang mình. Tôi lên mặt với Choắt trêu chị Cốc. Choắt sợ cứ hết chối đẩy lại khuyên tôi. Tôi không nghe hát cạnh khóe chị Cốc khiến chị rất tức giận. Nhìn thấy dế Choắt chị tưởng là nó trêu bèn mổ cho nó một trận khiến Choắt chỉ còn thoi thóp, vô phương cứu chữa.

– Sử dụng phó từ để:

+ đang: chỉ thời gian hiện tại

+ rất: chỉ mức độ

+ lại:chỉ sự tiếp diễn tương tự

Các bài soạn văn lớp 6 tập 2 siêu ngắn khác:

Similar Posts

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *