Soạn bài: Phép phân tích và tổng hợp

(trang 9 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2): Đọc văn bản sau …

a. Các dẫn chứng đoạn đầu nhằm rút ra nhận xét về vấn đề “ăn mặc chỉnh tề”, là sự đồng bộ, hài hòa giữa quấn áo với giày, tất… bằng cách lập luận phân tích với hai luận điểm chính :

   – Ăn mặc phải phù hợp với từng công việc, từng hoàn cảnh.

   – Ăn mặc phải phù hợp với đạo đức, giản dị và hài hòa với môi trường sống.

b. Bài viết đã dùng phép lập luận tổng hợp để “chốt” lại vấn đề “Thế mới biết, trang phục hợp văn hóa, hợp đạo đức, hợp môi trường mới là trang phục đẹp”. Phép lập luận tổng hợp thường đặt ở cuối đoạn, cuối bài.

Kĩ năng phân tích trong Bàn về đọc sách của Chu Quang Tiềm :

Câu 1 (trang 10 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Phân tích luận điểm Học vấn không chỉ là việc đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn bằng lập luận các lí lẽ :

   – Học vấn là thành quả tích lũy của nhân loại được lưu giữ và truyền lại qua sách.

   – Muốn tiến lên thì phải nắm vững những học vấn được lưu truyền.

   – Nếu xóa bỏ hết cái thành tựu mà nhân loại đã đạt được trong quá khứ thì chúng ta có thể bị lùi lại điểm xuất phát, làm kẻ lạc hậu.

Câu 2 (trang 10 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Phân tích những lí do phải chọn sách để đọc :

   – Sách nhiều khiến người ta đọc không chuyên sâu, tạo thói xấu hư danh, nông cạn.

   – Dễ lãng phí thời gian do đọc những cuốn sách không có giá trị, dễ bị lạc hướng.

Câu 3 (trang 10 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Phân tích tầm quan trọng của cách đọc sách :

   – Muốn tiếp cận tri thức nhanh nhất thì phải đọc sách.

   – Đọc sách mà không chọn lọc thì đọc không xuể, kém hiệu quả.

   – Đọc nhiều mà không chịu suy nghĩ sâu thì cũng không lợi ích gì.

Câu 4 (trang 10 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Vai trò của phân tích trong lập luận :

   – Làm sáng tỏ luận điểm và tăng sức thuyết phục.

   – Giúp người đọc, người nghe nhận thức đúng, hiểu đúng vấn đề.

Tham khảo các bài Soạn văn lớp 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *