Soạn bài: Ôn tập truyện dân gian (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Câu 1 (trang 135 Ngữ Văn 6 Tập 1):

*Truyền thuyết:

– Là loại truyện dân gian kể về các sự vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thường có yêu tố kỳ ảo.Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật.

– Truyền thuyết Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với thần thoại. Đặc biệt là các truyền thuyết về thời Vua Hùng là các truyền thuyết đã được thần thoại hóa.

* Truyện cổ tích

– Là một loại truyện dân gian, thường có yếu tố hoang đường

– Thể hiện ước mơ và niềm tin của nhân dân về chiến thắng cái ác.

– Nhân vật truyện cổ tích thường là nhân vật có cuộc đời bất hạnh (Mồ côi, đi ở, hình dạng xấu xí….) ; nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kỳ lạ.

* Truyện ngụ ngôn.

– Là loại truyện kể về văn xuôi hoặc văn vần.

– Mượn chuyện loài vật, đồ vật để bóng gió nói kin đáo về chuyện con người.

* Truyện cười

– Là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm mua vui hoặc phê phán.

Câu 3-4 (trang 135 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Câu 5 (trang 135 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Sự giống nhau và khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích

– Sự giống nhau và khác nhau giữa truyện ngụ ngôn và truyện cười.

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *