Soạn bài Ôn tập luận điểm lớp 8 hay đầy đủ nhất

Hướng dẫn soạn bài Ôn tập luận điểm lớp 8 hay nhất do wikihoc biên soạn

Các bài soạn trước đó:

  • Soạn bài Nước Đại Việt ta lớp 8
  • Soạn bài Hành động nói(tiếp theo) lớp 8

Trong đời sống khi con người ta muốn phát ngôn hay kể một vấn đề gì đó thì điều cần thiết đó chính là ý, còn trong văn chương, khi ta cần viết một bài văn nghị luận sâu sắc và mẫu mực thì chúng ta không thể quên việc xây dựng những luận điểm chặt chẽ cũng những lí lẽ sắc sảo để bày tỏ cách nhìn nhận chính đáng về một sự vật sự việc ta cần bàn luận đến. Vì vậy, trong chương trình ngữ văn nói chung và chương trình ngữ văn lớp 8 nói riêng thì luận điểm là một kiến thức hết sức quan trọng mà các em cần học hỏi và vận dụng. Dưới đây là hướng dẫn soạn bài Ôn tập luận điểm lớp 8 hay nhất do chúng tôi dày công biên soạn để giúp các em tiếp cận bài học một cách dễ dàng và tiện lợi nhất nhé.

SOẠN BÀI ÔN TẬP LUẬN ĐIỂM LỚP 8 HAY NHẤT

I. Khái niệm luận điểm.

Câu 1 trang 73 sgk ngữ văn lớp 8 tập 2

Chọn (c).

Câu 2. trang 73 sgk ngữ văn lớp 8 tập 2

a. Bài Tinh Thần Yêu Nước của nhân dân ta có chủ đề nằm ngay ở tên đề bài do Hồ Chí Minh đặt

b. Xác định hai luận điểm như trên là đúng. Vì cả hai  câu trả lời cho luận đề “Cần phải dời đô đến Đại La”, Câu thứ nhất dựa vào lịch sử, câu thứ hai  căn cứ vào tình hình thực tế ở thành Đại La.

II. Mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận.

Câu 1 trang 73 sgk ngữ văn lớp 8 tập 2

a. Vấn đề được nêu lên trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là tinh thần yêu nước của nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Đồng bào ta ngày nay có lòng yêu         nước nồng nàn” thì chưa đủ làm sáng tỏ được vấn đề “tinh thần yêu nước của nhân dân ta” vì vấn đề này cần được chứng minh sâu rộng hơn qua các dẫn chứng cụ thể (lịch sử,…)

b. Nếu Lí Công Uẩn chỉ đưa ra luận điểm “Các triều đại trước đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô”  thì mục đích của  vua khi ban “Chiếu dời đô” sẽ không có sức thuyết phục. Vì lí do đó  chưa đủ lí giải và  làm sáng rõ vấn đề “cần phải dời đô đến Đại La”

Câu 2 trang 73 sgk ngữ văn lớp 8 tập 2

 Luận điểm và vấn đề đặt ra cần giải quyết trong một bài văn nghị luận cần có mối quan hệ chặt chẽ. Luận điểm cần phải xác thực, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề và phải đủ để làm sáng tỏ luận đề đã nêu

III. Mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận.

Câu 1 trang 74 sgk ngữ văn lớp 8 tập 2

 a. Hệ thống một đạt được các điều kiện cần có của luận điểm

 b. Hệ thống hai không đạt được điều kiện cần có của luận điểm

Bởi  vì trong hệ thống ấy còn xuất hiện những luận điểm chưa chính xác, không hướng về luận đề nên luận điểm (a) không thể làm cơ sở để dẫn tới luận điểm (b). Và luận điểm (c) bị rời rạc vì không có tính liên kết với các luận  điểm trước sau, còn luận điểm (d) cũng không giải quyết được vấn đề như  3 luận điểm (a), (b), (c) trước đó.

=> Luận điểm không chặt chẽ, mạch lạc. Vì thế trong bài văn nghị luận, luận điểm cần phải chính xác và có tính liên kết chặt chẽ với nhau hướng về vấn đề.

Câu 2 trang 74 sgk ngữ văn lớp 8 tập 2

Luận điểm cần phải chính xác, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề và đủ để làm sáng tỏ được vấn đề.

  • Sự phân chia ra các luận điểm ngang bậc nhau chỉ được dựa vào luận đề
  • Các luận điểm ngang bậc nhau phải loại trừ nhau, không được lặp lại hoặc đứng cạnh nhau
  •  Các luận điểm phải được sắp xếp đúng theo trình tự và logic trong quá trình làm sáng tỏ vấn đề, luận điểm trước là cơ sở nêu lên luận điểm sau, luận điểm sau tiếp thu và phát huy kết quả của luận điểm trước.
  •  Các luận điểm không chỉ logic và chặt chẽ mà còn  cần được sắp xếp để người đọc dễ dàng hiểu và tiếp nhận. Trình tự thường đi từ cái đơn giản đến cái khó, từ lí thuyết đến thực tiễn,..

III. Luyện tập bài Ôn tập luận điểm

Câu 1 trang 74 sgk ngữ văn lớp 8 tập 2

 Luận điểm của văn bản ở trên không phải là “Nguyễn Trãi là một ông tiên hay là “Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc”, mà  luận điểm chính xác là “Nguyễn Trãi là tinh hoa của đất nước, dân tộc và thời đại lúc bấy giờ”

Câu 2 trang 74 sgk ngữ văn lớp 9 tập 2

a. Các luận điểm được chọn phải có nội dung thích đáng ,phù hợp với luận đề “Giáo dục là chìa khóa của tương lai”.

=> Không thể chọn những  luận điểm không có mối quan hệ chặt chẽ với nội dung cơ bản như vậy

b.  Sắp xếp các luận điểm đã được lựa chọn và sữa chữa theo trình tự dưới đây:

  • Giáo dục được coi là chìa khóa của tương lai vì những lẽ sau Giáo dục là yếu tố quyết định đến việc điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số, thông qua đó, quyết định môi trường sống, mức sống… trong tương lai.
  • Giáo dục trang bị kiến thức và nhân cách, trí tuệ và tâm hồn cho trẻ em hôm nay, những người sẽ làm nên thế giới ngày mai.

Do đó, giáo dục là chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai.Cũng do đó, giáo dục là chìa khóa cho sự phát triển chính trị và cho tiến bộ xã hội sau này.

Các bài soạn tiếp theo:

  • Soạn bài Bàn luận về phép học lớp 8
  • Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm lớp 8

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *