Soạn bài: Ngôi kể trong văn tự sự (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

a) Đoạn 1 được kể theo ngôi thứ 3. Người kể giấu mình, không biết ai kể, gọi tên nhân vật → dấu hiện nhận biết.

b) Đoạn 2 được kể theo ngôi thứ nhất. Người kể xưng tôi → dấu hiệu nhận biết.

c) Người xưng tôi trong đoạn 2 là nhân vật Dế Mèn.

d) Ngôi kể thứ 3 là ngôi kể tự do, sinh hoạt không bị hạn chế. Ngôi kể thứ nhất là ngôi kể chỉ được kể những gì mình trải qua.

đ) Nếu đổi ngôi kể trong đoạn 2 thành ngôi thứ ba thì đoạn văn sẽ giảm đi độ tin cậy trong người đọc mà mặc sự thay đổi trong đoạn văn không nhiều.

e) Không thể đổi, bởi đây là một truyện cổ tích.

Bài 1 (trang 89 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Thay từ tôi → Dế Mèn ⇒ đoạn văn mới mang màu sắc khách quan hơn, mượt mà hơn không còn sinh động và độ tin cậy cao của một đoạn văn tự thuật.

Bài 2 (trang 89 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Thay từ Thanh = Tôi ⇒ đoạn văn trở nên chân thực và sinh động của người trong cuộc tự thuật

Bài 3 (trang 90 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Truyện cây bút thần được kể theo ngôi thứ 3, vì người kể giấu mình, gọi tên nhân vật.

Bài 4 (trang 90 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Người ta kể theo ngôi thứ ba không kể theo ngôi thứ nhất vì:

     + Truyền thuyết, cổ tích là tác phẩm dân gian, của tác giả dân gian

     + Đó là những truyện chưa trải, không trực tiếp nghe thấy, nhìn thấy.

Bài 5 (trang 90 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Khi viết thư chúng ta sử dụng ngôi thứ nhất.

Bài 6 (trang 90 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Ngôi kể: Xưng tôi hoặc xưng em.

– Lý do nhận quà

– Quà gì

– Ai tặng

– Cảm xúc: Vui mừng, phấn khỏi hay bình thường, không vui.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *