Soạn bài: Luyện tập kể chuyện tưởng tượng (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Tìm ý cho các đề bổ sung

a) Mượn lời đồ vật hay con vật gần gũi với em để kể chuyện tình cảm giữa em và đồ vật hay con vật đó.

– Con vật/ đồ vật gần gũi với em là gì? Ghi cụ thể tên đồ vật.

– Đồ vật con vật gắn bó với em bao lâu.

– Hình dáng màu sắc của đồ vật/con vật.

– Nảy sinh tình cảm như thế nào

– Tình cảm gắn bó với nhau ra sao? Trong học tập, đi chơi, sinh hoạt hằng ngày.

Xem thêm:   Soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn miêu tả sáng tạo

– Giúp đỡ nhau trong hằng ngày như thế nào?

– Tình cảm/suy nghĩ về sự gắn bó đó trong tương lai.

b) Thay ngôi kể để bộc lộ tâm tình của một nhân vật truyện cổ tích mà em yêu thích.

– Đó là truyện cổ tích nào? Thích nhân vật nào trong truyện?

– Tại sao lại có sự đổi ngôi (trong mơ, tưởng tương…)

– Nhân vật bộc lộ tâm tình trong tình huống nào?hoàn cảnh nào? Lời đối thoại nào. (các lời đối thoại phải bám sát vào cốt truyện, không bịa đặt tùy tiện)

Xem thêm:   Soạn bài: Tập làm thơ bốn chữ

– Tình cảm/ suy nghĩ của bản thân trong cuộc hóa thân đó.

c) Tưởng tượng một đoạn kết mới cho một câu chuyện cổ tích nào đó (chẳng hạn như truyện Sọ Dừa, Cây bút thần).

– Truyện cây bút thần.

     + Mã Lương sau khi trừng trị tên vua tàn bạo đã quay trở về với nhân dân

     + Đất nước vắng người đứng đầu → Mã Lương được phong lên làm vua.

     + Quân thần trong triều làm phản bèn liên kết với các nươc chư hầu và kể về cây bút thần.

Xem thêm:   Soạn bài: Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ (siêu ngắn) - Ngữ văn lớp 6

     + Mã Lương bị quân thần hãm hại → mất cây bút thần.

     + Các nước chư hầu kéo đến đánh, Mã Lương tìm được bút thần → dẹp loạn trong và giặc ngoài ⇒ đất nước thái bình, dân chúng yên ổn làm ăn.

     + Mã Lương lên ngôi vua và trả lại cây bút thần.

Viết một bình luận

Call Now Button