Soạn bài: Lời văn, đoạn văn tự sự (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1.Lời văn giới thiệu nhân vật.

– Các câu văn đã giới thiệu nhân vật một cách rõ nét: họ tên, lai lịch, quan hệ tính tình, tài năng, ý nghĩa của các nhân vật.

⇒ các câu văn giới thiệu rất chặt chẽ và hợp lý.

2. Lời văn kể sự việc.

– Đoạn văn trên dùng các từ để kể hành động của nhân vật: Đuổi, cướp, hô, gọi, dâng, đánh → sử dụng động từ.

– Các hành động được kể theo thứ tự: Nguyên nhân → diễn biến → kết quả.

– Cách kể trùng điệp tạo nên sự căng thẳng, kịch tính dồn dập trong câu chuyện.

3. Đoạn văn

– Ý chính của các đoạn văn:

Kết luận: Câu văn thể hiện ý chính được gọi là câu Chủ đề. Gọi là câu chủ đề vì nó diễn đạt ý chính của đoạn văn thành một câu hoàn chỉnh.

– Để dẫn dắt ý chính người kể đã từng bước kể các ý phụ phù hợp với ý chính theo trình tự trước sau. Các ý phụ bổ sung làm nổi bật cho ý chính.

– Đoạn văn Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa giết chết giặc Ân.

Giặc đến, nước trong tình cảnh nguy nan. Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa giết chết giặc Ân. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ.

Bài 1 (trang 60 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Bài 2 (trang 60 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Câu b đúng. Vì kể hành động của người gác rừng theo thứ tự trước sau phù hợp với diễn biến của câu chuyện.

– Câu b sai. Vì kể hành động của người gác rừng lẫn lộn không phù hợp với hiện thực.

Bài 3 (trang 60 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Đời Hùng Vương thứ 6 có người trai làng tên là Gióng đã dẹp giặc Ân cứu nước nên được vua phong là Phù Đổng Thiên Vương.

– Lạc Long Quân là một vị thần thuộc nòi rồng sống ở miền đất Lạc Việt.

– Ngày xưa ở vùng núi cao phía Bắc có một vị thần thuộc dòng tiên vô cùng xinh đẹp tên là Âu Cơ.

– Tuệ Tĩnh là một thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, cứu chữa người bệnh không phân biệt địa vị sang hèn.

Bài 4 (trang 60 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa ra trận.

Giặc đến, nước trong tình cảnh nguy nan. Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa giết chết giặc Ân. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ.

– Thánh Gióng nhổ tre đằng ngà tiếp tục đánh giặc.

Đang đánh giặc, roi sắt bỗng gẫy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi theo giặc đến tận Sóc Sơn.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *