Soạn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

1. Đoạn văn bàn về mối quan hệ giữa hiện thực cuộc sống và sự sáng tạo nghệ sĩ. Đây là một yếu tố của chủ đề chung: tiếng nói của văn nghệ

Chủ đề của đoạn văn nằm trong chủ đề chung của toàn văn bản

2.

– Nội dung chính của câu (1): tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại

– Nội dung câu (2): Điều quan trọng là người nghệ sĩ phải nói cái mới mẻ

– Nội dung câu (3): Những điều mới mẻ là sự gửi gắm của nghệ sĩ đóng góp vào đời sống

– Nội dung đều xoay quanh chủ đề phản ánh đời sống tác phẩm nghệ thuật.

3.

Mối quan hệ chặt chẽ giữa các câu trong đoạn văn

– Sự lặp lại từ ngữ

– Sử dụng từ ngữ cùng trường liên tưởng: tác phẩm, nghệ sĩ, ghi lại- muốn nói, gửi vào, góp vào

– Thay thế những vật liệu mượn ở thực tại bằng cái đã có rồi, nghệ sĩ bằng anh

– Dùng quan hệ từ nhưng

1. Chủ đề của đoạn văn khẳng định điểm mạnh, chỉ ra điểm yếu mà người Việt cần khắc phục để chuẩn bị cho thế kỉ mới

– Các câu được sắp xếp theo trình tự hợp lí, chặt chẽ, thể hiện mạch phát triển lập luận

   + Khẳng định thế mạnh: thông minh, nhạy bén với cái mới

   + Chỉ ra điểm yếu: đòi hỏi phải khắc phục nhược điểm

Bài 2 (Trang 44 sgk ngữ văn 9 tập 2)

Đoạn văn trên liên kết với nhau bằng phép:

– Thế đồng nghĩa: sự thông minh, nhạy bén với cái mới được thế đồng nghĩa với bản chất trời phú ấy

– Nối: nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn -ấy là

– Lặp: lỗ hổng- lỗ hổng này; sự thông minh (câu 1) – trí thông minh (câu 5)

Các bài soạn văn lớp 9 hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *