Soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản lớp 8

Hướng dẫn Soạn bài Liên kết các đoạn văn trong văn bản lớp 8 hay đầy đủ nhất để các bạn tham khảo cho việc soạn bài ở nhà và làm bài trên lớp

Các bài soạn trước đó:

  • Soạn bài Lão Hạc lớp 8
  • Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh lớp 8

Muốn viết được một văn bản hay, chúng ta không thể chỉ biết viết, có ý, có câu, có đoạn mà còn phải biết vận dụng nhiều kiến thức khác. Các câu các đoạn phải chặt chẽ, logic thì mới tạo thành những bài viết hay, nghệ thuật. Liên kết đoạn văn là làm cho các ‏‎ý của đoạn văn liền mạch với nhau tạo chỉnh thể cho văn bản .Vậy muốn liên kết cách đoạn văn cần phải sử dụng các phương tiện liên kết nào, chúng ta cúng tìm hiểu nội dung bài học “Liên kết các đoạn văn trong văn bản” trong chương trình ngữ văn lớp 8. Qua bài học này, chúng ta nhận diện cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn khiến chúng liền mạch, liền ý, viết được các đoạn văn liên kết mạch lạc, chặt chẽ. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài “Liên kết các đoạn văn trong văn bản”

SOẠN BÀI LIÊN KẾT ĐOẠN TRONG VĂN BẢN

 I. Tác dụng của việc liên kểt các đọan văn trong văn bản

 1. Câu 1/52 sgk văn 8 tập 1

  •  Đoạn 1:  Tả cảnh sân trường làng Mĩ Lí thì hiện tại.  
  • Đoạn 2: Cảm giác về trường làng Mĩ Lí trước đây một lần đi qua.

-> Hai đoạn văn đều tả về trường Mĩ Lí nhưng việc tả cảnh hiện tại với cảm giác về ngôi trường không có sự gắn bó với nhau, nên sự liên kết còn lỏng lẻo

2. Câu 2/52 sgk văn 8 tập 1

a) Cụm từ trước dó mấy hôm bổ sung ý nghĩa thời gian xảy ra hành động cho đoạn văn thứ hai.

 b) Với cụm từ trên, hai đoạn văn đã liên hệ với nhau chặt hơn, liền mạch hơn.  

c) Khi kết thúc đoạn văn này để chuyển sang một đoạn văn khác, người viết phải chú ý sử dụng các phương tiện liên kết đoạn. Các phương  tiện này có tác dụng liên kết ý nghĩa giữa các đoạn văn với nhau tạo nên một văn bản chật chẽ, liền mạch.

II. Cách liên kết các đoạn vãn trong văn bản

1. Dùng từ ngữ để liên kết các đoạn.

  •  Hai đoạn văn trên liệt kê hai khâu : tìm hiểu và cảm thụ của quá trình lĩnh hội và cảm thụ tác phẩm văn học.
  • Các từ ngữ liên kết trong hai đoạn văn trên là : bắt đầu, sau… là.
  • Các phương tiện liên kết có quan hệ liệt kê : trước hết, đầu tiên, trước tiên, thoạt tiên, thoạt đầu, sau đó, tiếp đến, tiếp theo, tiếp sau, cuối cùng, sau nữa, một mật, mặt khác, một là, hai là, thêm vào đó, ngoài ra…

 2. Dùng câu nối để liên kết các đoạn văn.

 Câu nối: Ái dà, lại còn chuyện đi học nữa cơ đấy.-> Câu đó nối tiếp và phát triển ý ở cụm từ  “bố đóng sách vở cho mà đi học” ở đoạn trước
II. Luyện tập Liên kết các đoạn văn trong văn bản

1. Câu 1/53 sgk văn 8 tập 1

Các từ ngữ có tác dụng liên kết đoạn văn trong những đoạn trích trên là:
a) Nói như vậy
b) Thế mà
c) Cũng (nối đoạn 2 với đoạn 1), tuy nhiên (nối đoạn 3 với đoạn 2 )
Tác dụng của các từ ngừ trên là chuyển đoạn.

2. Câu 2/53 sgk văn 8 tập 1

a) từ đó
b) nói tóm lại
c) tuy nhiên
d) thật khó trả lời

Các bài soạn tiếp theo:

  • Soạn bài Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội lớp 8
  • Soạn bài Tóm tắt văn bản tự sự lớp 8

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *