Soạn bài: Khởi ngữ

Câu 1 (trang 7 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

    – Vị trí trong câu: các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ.

    – Quan hệ với vị ngữ : các từ ngữ in đậm nêu lên đề tài được nói đến trong vị ngữ.

Câu 2 (trang 8 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Trước các từ ngữ in đậm có (có thể thêm) các quan hệ từ : về, đối với, còn, với

Câu 1 (trang 8 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Khởi ngữ trong các câu :

    (a) – Điều này

    (b) – Đối với chúng mình

    (c) – Một mình

    (d) – Làm khí tượng

    (e) – Đối với cháu

Câu 2 (trang 8 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2):

Chuyển thành câu có khởi ngữ :

    – Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm.

    – Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được.

Tham khảo các bài Soạn văn lớp 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *