Soạn bài Hành động nói(tiếp theo) lớp 8 hay đầy đủ nhất

Hướng dẫn soạn bài Hành động nói(tiếp theo) lớp 8 hay đầy đủ nhất để các bạn tham khảo cho việc soạn bài ở nhà và làm bài tập trên lớp

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Hành động nói lớp 8
 • Soạn bài Nước Đại Việt ta lớp 8

Trong bài học trước, chúng ta đã học hành động nói là gì và các kiểu hành động nói. Đến bài hành động nói(tiếp theo) này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện các hành động nói. Các kiểu câu: nghi vấn, trần thuật, cầu khiến, cảm thán đều tương ứng với những kiểu hành động nói nhất định. Vậy nó được biểu hiện như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài hành động nói(tiếp theo). Trong bài hành động nói(tiếp theo), chúng ta cần củng cố khái niệm về hành động nói, phân biệt hành động nói trực tiếp và hành động nói gián tiếp, rèn kĩ năng xác định hành động nói trong giao tiếp và vận dụng hành động nói hiệu quả để đạt được mục đích giao tiếp. Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài hành động nói(tiếp theo)

SOẠN BÀI HÀNH ĐỘNG NÓI(TIẾP THEO)

I- Cách thực hiện hành động nói

Câu 1 trang 70 SGK văn 8 tập 2:

Mục đích

1

2

3

4

5

Hỏi

Trình bày

+

+

+

Điều khiển

+

+

Hứa hẹn

Bộc lộ cảm xúc

Câu 2 trang 70 SGK văn 8 tập 2:

Các kiểu câu thực hiện hành động nói

 • Câu nghi vấn thực: hỏi
 • Câu trần thuật: kể, tả, trình bày, thông báo, báo tin, nhận định
 • Câu cảm thán: bộc lộ cảm xúc
 • Câu cầu khiến: yêu cầu, đề nghị, ra lệnh

II- Luyện tập Hành động nói(tiếp theo)

Câu 1 trang 71 SGK văn 8 tập 1:

Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước đời nào không có?

=> Khẳng định tinh thần yêu nước vẫn có từ ngàn đời

Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi có muốn vui vẻ phỏng có được không?

=> Phủ định sự vui vẻ của tướng sĩ nếu nước mất nhà tan

Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa?

=> Khẳng định sự nhục nhã nếu không biết rửa nhục cho đất nước

Câu 2 trang 71 SGK văn 8 tập 2:

Những câu trần thuật có mục địch cầu khiến

a. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi.

Quân và dân miền Bắc quyết ra sức thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm trong nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền Nam ruột thịt.

b. Điều mong muốn cuối cùng của tôi… cách mạng thế giới.

=> Cách dùng gián tiếp này tạo ra sự đồng cảm sâu sắc, khiến cho nguyện vọng của lãnh tụ trở thành nguyện vọng của mọi người

Câu 3 trang 72 SGK văn 8 tập 2:

Các câu có mục đích cầu khiến trong đoạn trích

 • Song, anh cho phép em mới dám nói
 • Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào
 • Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh…
 •  Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi

=> Dế Choắt yếu đuối nên câu cầu khiến nhã nhặn, mềm mỏng, khiêm tốn

Dế Mèn ỷ thế là kẻ mạnh nên ra lệnh ngạo mạn, hách dịch

Câu 4 trang 72 SGK văn 8 tập 2:

Có thể dùng cách b, e để hỏi người lớn

Câu 5 trang 72 SGK văn 8 tập 2:

Người nghe nên chọn hành động c

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Ôn tập luận điểm lớp 8
 • Soạn bài Bàn luận về phép học lớp 8

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *