Soạn bài: Đeo nhạc cho mèo (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

      Để chống lại mèo nên làng chuột mở cuộc họp. Chuột Cống đưa ra sáng kiến” đeo nhạc cho mèo” được các con chuột ủng hộ. Tất cả chuột sung sướng vì sắp thoát nạn bị mèo ăn thịt. Nhưng khi tìm được nhạc thì không ai chịu đi đeo cho mèo. Chuột cống đùn đẩy cho chuột Nhắt, chuột Nhắt đùn đẩy cho chuột Chù và cuối cùng chuột Chù phải đi. Kết quả chuột Chù bị mèo dọa chạy về kể cho cả làng, cả làng chuột chạy hết làm mất cả nhạc đeo cho mèo. Cuối cùng chuột vẫn hoàn sợ mèo.

Câu 1 (trang 107 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Tóm tắt truyện: Xem phần tóm tắt phía trên

Câu 2 (trang 107 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Sự đối lập giữa lúc đầu và lúc cử người đeo nhạc cho mèo.

Câu 3 (trang 107 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Việc miêu tả các loại chuột trong truyện rất sinh động và mang dáng dấp với suy nghĩ giống như con người. Mỗi loại chuột tượng trưng cho mỗi dạng người ở xã hội xưa: Kẻ có quyền (Chuột Cống) , người có chức sắc (Chuột Nhắt) ; những người thấp cổ bé họng (Chuột Chù) .

Câu 4 (trang 107 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Trong cuộc họp của làng chuột, chuột Cống là người có quyền xướng và sai khiến, chuột Chù phải nghe theo và nhận những việc nguy hiểm.

Câu 5 (trang 107 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Truyện đeo nhạc cho mèo đưa ra bài học:

     + Khuyên người ta phải cân nhắc đến điều kiện và khả năng thực hiện một việc nào đó.

     + Phê phán những ý tưởng viển vông

     + Phê phán những kẻ ham sống sợ chết, trút việc khó khăn nguy hiểm cho người dưới quyền.

Phân tích đánh giá tính cách của chuột Cống.

– Chuột Cống được miêu tả sinh động từ ngoại hình đến cách ăn nói và đưa ra sáng kiến. Trong làng chuột, chuột Cống béo tốt nhất “rung rinh béo tốt, quan trường lại chấm cho ở trên ông Đồ”. Cống nhanh nhảu lên giọng đưa ra sáng kiến, một sáng kiến viển vông “đeo nhạc cho mèo”. Nhưng lại thoái thác trách nhiệm, trút khó khăn nhiệm vụ cho kẻ dưới quyền: Chuột Chù. Qua đây có thể thấy, chuột Cống hèn nhát, làm quyền, thoái thác trách nhiệm và đưa ra những sáng kiến không khả thi.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *