Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận ngắn gọn lớp 7

Với văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm… trước khi làm bài người viết phải tìm hiểu kĩ đề bài và yêu cầu của đề. Với văn nghị luận cũng vậy. Những đề nghị luận, yêu cầu của bài văn nghị luận vẫn có những đặc điểm riêng. Nắm được các hình thức và yêu cầu nội dung của bài văn nghị luận, chúng ta sẽ biết cách tìm hiểu đề, tìm ý và cách lập luận cho bài văn nghị luận. Đây là những bước căn bản đầu tiên khi chúng ta làm một bài văn nghị luận, đó là triển khai các ý, luận điểm, luận cứ, lí lẽ, dẫn chứng rõ ràng, xác đáng. Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận ngắn gọn lướp 7 Hướng dẫn soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận ngắn gọn lớp 7

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Rút gọn câu ngắn gọn lớp 7
 • Soạn bài Đặc điểm của văn nghị luận ngắn gọn lớp 7

SOẠN BÀI ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN NGẮN GỌN LỚP 7

I- Tìm hiểu đề văn nghị luận

1. Nội dung và tính chất của đề văn nghị luận

a. Các đề văn trên có thể xem là đề bài, đầu đề và cũng có thể xem là đề bài cho bài văn đó

b. Các đề trên đều là đề văn nghị luận vì đều nêu ra những vấn đề về cuộc sống, xã hội, con người, mục đích là để cho người viết bàn bạc, làm sáng tỏ

c. Tính chất của đề văn như: lời khuyên, tranh luận, giải thích có tính định hướng cho bài viết, chuẩn bị cho người viết một thái độ, một giọng điệu

2. Tìm hiểu đề văn nghị luận

a. Tìm hiểu đề văn Chớ nên tự phụ

 • Đề nêu lên vấn đề: tự phụ là một tính xấu, khuyên chúng ta không nên tự phụ
 • Đối tượng và phạm vi nghị luận: bàn về tính tự phụ, nêu lên tác hại và nhắc nhở mọi người
 • Khuynh hướng tư tưởng của đề: phủ định tính tự phụ
 • Đề đòi hỏi người viết phải giải thích tự phụ là gì, nêu những biểu hiện, tác hại của tính tự phụ, khẳng định phải bỏ tính tự phụ

II- Lập ý cho bài văn nghị luận

1. Xác lập luận điểm

Chớ nên tự phụ

2. Tìm luận cứ

Tự phụ là gì: tự cao tự đại, coi thường người khác

Tác hại của tự phụ:

Khiến mọi người xa lánh

 • Không chịu tiếp thu, học hỏi nên thất bại trong mọi việc
 • Tự phụ không chỉ gây hại cho người khác mà còn cho chính bản thân mình

3. Xây dựng lập luận

 • Dẫn dắt người đọc đi từ định nghĩa về tính tự phụ
 • Nêu ra biểu hiện, tác hại của nó
 • Khuyên mọi người không nên tự phụ để có một cuộc sống tốt đẹp
 • Đề cao lối sống hòa đồng, khiêm tốn

III- Luyện tập đề văn nghị luận và lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Sách là người bạn lớn của con người

MB: Giới thiệu vai trò của sách đối với đời sống con người: sách là người bạn lớn

TB:

 • Sách là người bạn lớn vì nó cung cấp cho ta nguồn kiến thức vô cùng phong phú
 • Sách làm giàu có đời sống tâm hồn con người, dạy ta nhiều điều hay lẽ phải
 • Sách cho ta những lời khuyên hữu ích khi ta gặp khó khăn
 • Chúng ta nên chăm chỉ đọc sách, biết chọn sách mà đọc
 • Phê phán những người lười biếng, không đọc sách

KB: Khẳng định lại giá trị của sách đối với con người

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ngắn gọn lớp 7
 • Soạn bài Câu đặc biệt ngắn gọn lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *