Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Bố cục:

   – Phần 1 (từ đầu … vận mệnh thế giới) : nguy cơ của chiến tranh hạt nhân.

   – Phần 2 (tiếp … cho toàn thế giới) : chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí nhân loại.

   – Phần 3 (tiếp … điểm xuất phát của nó): chiến tranh hạt nhân đi ngược lí trí tự nhiên.

   – Phần 4 (còn lại) : nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.

Câu 1 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Hệ thống luận điểm, luận cứ của văn bản :

   – Luận điểm : Sự đe dọa của chiến tranh hạt nhân và kêu gọi nhân loại chống lại hiểm họa đó.

       + Luận cứ 1 : Sức hủy diệt khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân trong mọi lĩnh vực (y tế, tiếp tế thực phẩm, giáo dục,…)

       + Luận cứ 2 : Chạy đua vũ trang là đi ngược lại lí trí.

       + Luận cứ 3 : Chúng ta có trách nhiệm đem tiếng nói mình chống lại hạt nhân.

       + Luận cứ 4 : Lên án những thủ phạm đã gây ra điều đau khổ đó.

Câu 2 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Cách lập luận chứng minh đầy thuyết phục : đưa câu hỏi gây chú ý và dẫn vào vấn đề của tất cả “chúng ta” ; ngày tháng cụ thể “ngày 8 – 8 – 1986”, số liệu chính xác “50000 đầu đạn”, “4 tấn thuốc nổ” ; cách so sánh hình ảnh “thanh gươm Đa-mô-clét”… tất cả gây ấn tượng tính hệ trọng về vấn đề chung.

Câu 3 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Sự tốn kém và tính phi lí của chiến tranh hạt nhân :

   – Sự tốn kém : mỗi chương trình vũ khí hạt nhân tốn hàng trăm tỉ đô la, so sánh gấp hàng trăm nghìn với chi phí y tế, giáo dục.

   – Tính phi lí : số tiền cho hủy diệt sự sống lại lớn gấp trăm lần số tiền phát triển, phục hồi sự sống. Chạy đua vũ trang là đi ngược lại lí trí con người và tự nhiên.

Câu 4 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   – Chiến tranh hạt nhân “không những đi ngược lại lí trí con người mà còn đi ngược lại cả lí trí tự nhiên nữa” vì nó xóa sạch những thành quả tiến hóa của văn minh loài người cũng như tiến trình tiến hóa của sự sống tự nhiên trên Trái Đất.

   – Lời cảnh báo của nhà văn đặt ra là nhiệm vụ cho toàn thể nhân loại. Chúng ta phải đoàn kết, đấu tranh xây dựng một thế giới hòa bình không có vũ khí hạt nhân.

Câu 5 (trang 20 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):

   Tên văn bản đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ đấu tranh của con người trước hiểm họa chiến tranh hạt nhân. Cuộc đấu tranh ấy không dễ dàng, cần đến sự đồng sức, đồng lòng của toàn nhân loại, là cuộc đấu tranh cam go quyết liệt.

Bài giảng: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Cô Nguyễn Ngọc Anh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài Soạn văn lớp 9 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 9 hay khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *