Soạn bài Dấu gạch ngang lớp 7 đầy đủ hay nhất

Hướng dẫn soạn bài Dấu gạch ngang lớp 7 do HSG biên soạn để các bạn tham khảo và đạt kết quả tốt trong học tập

Các bài soạn trước đó:

  • Soạn bài Văn bản đề nghị lớp 7
  • Soạn bài Ôn tập phần văn lớp 7

Ngôn ngữ và bảng chữ cái Việt Nam có thể coi là một trong những ngôn ngữ phức tạp, đa dạng bậc nhất bởi hệ thống chữ cái và thanh điệu rất nhiều. Ngoài trừ các dấu thanh điệu của chữ còn phải học các dấu câu và bây giờ ta được làm quan với một loại dấu nữa là dấu gạch ngang, là một loại dấu liên kết, kí tự đặc biệt trong câu, văn bản. Để có thể hiểu sau và nắm rõ kiến thức này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài Dấu gạch ngang trong chương trình ngữ văn 7 tập 2. Từ đó ta sẽ nắm rõ bản chất của dấu gạch ngang và áp dụng thật tốt vào quá trình học tập văn cũng như trong đời sống. dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Dấu gạch ngang.

SOẠN BÀI DẤU GẠCH NGANG

I. Công dụng của dấu gạch ngang

Dấu gạch ngang dùng để:

a) chú thích

b) để trích dẫn lời nói của nhân vật

c) để liệt kê

d) để nối các từ

II. Phân biệt dấu gạch nagng với dấu gạch nối.

1. Câu 1 trang 130 SGK văn 7 tập 2:

Dấu gạch nối giữa Va-ren dùng để tách âm đọc, trong tên riêng người nước ngoài nhân vật

2. Câu 2 trang 130 SGK văn 7 tập 2:

Dấu gạch nối này khác với dấu gạch ngang. Dấu gạch nối không phải là dấu câu, nó chỉ dùng để nối các tiếng trong từ mượn

III. Luyện tập bài dấu gạch ngang

1. Câu 1 trang 130 SGK văn 7 tập 2:

Công dụng của dấu gạch ngang:

a) Để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích

b) Để đánh dấu bộ phận chú thích

c)  Để trích dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật / để đánh dấu bộ phận chú thích

d) Để nối các bộ phận trong liên danh

e) Để nối các bộ phận trong liên danh

2. Câu 2 trang 131 SGK văn 7 tập 2:

  • Dấu gạch nối được sử dụng trong từ mượn Béc-lin, An-dát, Lo-ren
  • Công dụng: tách biệt âm đọc của một từ tiếng nước ngoài

3. Câu 3 trang 131 SGK văn 7 tập 2:

a) Thị Kính – nhân vật chính trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính – là người phụ nữ hiền dịu, nết na những chịu nhiều oan khuất

b) Những gương mặt tiêu biểu học sinh trên cả nước – tổ chức tại Hà Nội – diễn ra trong niềm hân hoan

Các bài soạn tiếp theo:

  • Soạn bài Văn bản báo cáo lớp 7
  • Soạn bài Kiểm tra phần văn lớp 7

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *