Soạn bài: Danh từ (tiếp theo)

1. Điền bảng

2. Nhận xét

Danh từ chung đứng đầu câu sẽ viết hoa. Danh từ riêng luôn luôn viết hoa

3. Các quy tắc viết hoa danh từ riêng

– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam

– Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài

– Quy tắc viết hoa tên cơ quan chính phủ, danh hiệu, giải thưởng, huy chương.

Bài 1 (trang 109 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Câu 2 (trang 109 sgk ngữ văn 6 tập 1)

a, Chim, mây, nước, hoa đều là những danh từ chung nhưng trong trường hợp câu (a) các danh từ này được nhân hóa trở thành nhân vật.

b, Út là danh từ riêng chỉ người viết hoa

c, Cháy- tên làng, tên địa lý Việt Nam viết hoa.

Câu 3 (trang 109 sgk ngữ văn 6 tập 1)

Các danh từ riêng cần viết lại: Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hòa, Phan Enag, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, Trung, Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng, Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 4 (trang 110 sgk ngữ văn 6 tập 1) Chính tả Ếch ngồi đáy giếng

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *