Soạn bài: Danh từ – Tiếp theo (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1.Danh từ chung: Tráng sĩ, vua, đền thờ, làng, xã, huyện

Danh từ riêng: Phù Đổng Thiên Vương, làng Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội

2. Các danh từ riêng được viết hoa chữ cái đầu dòng.

3. Quy tắc viết hoa.

Bài 1 (trang 109 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Danh từ chung: Ngày xưa, miền, đất,bây giờ,nước,vị thần, nòi, rồng, con trai.

Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

Bài 2 (trang 109 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Các từ in đậm là danh từ riêng vì:

a) – Các chữ cái đầu tiên được viết hoa → dấu hiệu nhận biết danh từ riêng.

– Các từ được cá thể hóa, nhân hóa như người.

b) Út, Cháy là danh từ riêng bởi nó là tên người và tên địa lý cụ thể.

Bài 3 (trang 110 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Viết lại các danh từ riêng: Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, giặc Pháp, Khánh Hòa,Phan Rang, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc,miền Trung,Sông Hương, Bến Hải, cửa Tùng,Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *