Soạn bài: Cụm động từ (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

1.

2. Khi lược bỏ các từ ngữ in đâm thì câu trở nên khó hiểu, ý nghĩa của từ cũng bị khuyết thiếu=> các từ in đậm bổ sung nghĩa cho động từ và làm cho động từ biểu đạt ý trọn vẹn nhất.

3. Cụm động từ: Đang giặt quần áo.

– Đặt câu: Mẹ em đang giặt quần áo → cụm động từ làm vị ngữ trong câu.

1. Mô hình cụm động từ

2. Các từ ngữ có thể làm phụ ngữ phần trước và phần sau:

– Phụ ngữ phần trước: Đã, sẽ ,đang, hãy, đừng, chớ, cũng, chưa, chẳng, cũng vẫn cứ còn

– Các phụ ngữ ở phần sau: vào, ra,, các từ chỉ địa điểm, mục đích, nguyên nhân….

Bài 1-2 (trang 148 – 149 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Bài 3 (trang 149 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Chưa: hành động/sự việc chưa xảy ra.

– Không: hành động không xảy ra.

=> cách dùng hai từ này cho thấy sự thông minh, nhanh trí của em bé.

Bài 4 (trang 149 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Treo biển là truyện hài hước tạo nên tiếng cười vui vẻ, cười chê một cách nhẹ nhàng những người làm việc không suy xét kỹ, thiếu chủ kiến khi tiếp thu các ý kiến đóng góp.

Cụm động từ:tạo nên tiếng cười vui vẻ; những người làm việc không suy xét kỹ

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *