Soạn bài Cụm danh từ lớp 6 hay nhất đầy đủ

Hướng dẫn soạn bài Cụm danh từ lớp 6 Cụm danh từ đầy đủ hay nhất, soạn văn bài danh từ sách giáo khoa ngữ văn. Cụm danh từ là một thành phần quan trọng để cấu tạo thành câu. Trước bài cụm danh từ, chúng ta đã được học về danh từ riêng, danh từ chung, nguyên tắc viết hoa các danh từ riêng.

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Luyện nói kể chuyện(tiếp theo) lớp 6
 • Soạn bài Chân Tay Tai Mắt Miệng lớp 6

Đến với bài học này, chúng ta cần tìm hiểu về các đặc điểm của cụm danh từ, cấu tạo của phần trung tâm, phần trước và phần sau, luyện kĩ năng nhận biết và phân tích cấu tạo của cụm danh từ, tập đặt câu với cụm danh từ. Cụm danh từ hoạt động như một danh từ nhưng đầy đủ, cụ thể và có cấu tạo phức tạp hơn danh từ. Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài Cụm danh từ lớp 6. Việc soạn bài ở nhà là một việc cần thiết để chuẩn bị tốt cho bài học trên lớp.

SOẠN BÀI CỤM DANH TỪ LỚP 6

I- Cụm danh từ là gì?

Câu 1 trang 116 SGK văn 6 tập 1:

 • Các từ xưa, ông lão đánh cá, nát trên bờ biển bổ sung ý nghĩa về tính chất cho danh từ
 • Các từ một hai bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ

Câu 2 trang 117 SGK văn 6 tập 1:

 • Một túp lều xác định được về số lượng so với túp lều
 • Một túp lều nát xác định được về trạng thái so với một túp lều
 • Một túp lều nát trên bờ biển xác định được về vị trí so với một túp lều nát

Nhận xét: Nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn so với danh từ

Câu 3 trang 117 SGK văn 6 tập 1:

Một bạn gái dễ thương: Lan là một bạn gái dễ thương trong lớp tôi

Nhận xét: Cụm danh từ có cấu tạo phức tạp hơn danh từ, hoạt động trong câu như một danh từ

II- Cấu tạo của cụm danh từ

Câu 1 trang 117 SGK văn 6 tập 1:

Các cụm danh từ trong câu: làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng

Câu 2 trang 117 SGK văn 6 tập 1:

 • Các từ phụ trước: ba, chín, cả
 • Các từ phụ sau: ấy, nếp, đực, sau

Câu 3 trang 117 SGK văn 6 tập 1:

          Phần trước

        Phần trung tâm

         Phần sau

t 2

t 1

T 1

T 2

s 1

s 2

 

 

Ba

Ba

Ba

Chín

 

Cả

 

thúng

con

con

con

năm

làng

gạo

trâu

trâu

 

 

làng

 

nếp

đực

 

 

 

 

ấy

 

 

ấy

 

sau

III- Luyện tập

Câu 1 trang 118 SGK văn 6 tập 1:

Các cụm danh từ:

a. Một người chồng thật xứng đáng

b. Một lưỡi búa của cha để lại

c. Một con yêu tinh ở trên núi

Câu 2 trang 118 SGK văn 6 tập 1:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t 2

t 1

T1

T2

s 1

s 2

 

một

một

một

người

lưỡi

con

chồng

búa

yêu tinh

thật xứng đáng

của cha để lại

ở trên núi

 

Câu 3 trang 118 SGK văn 6 tập 1:

 • Chàng vứt luôn thanh sắt ấy xuống nước
 • Thận không ngờ thanh sắt này chui vào lưới mình
 • Lần thứ ba, vẫn thanh sắt đó mắc vào lưới

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Luyện tập xây dựng bài tự sự kể chuyện đời thường lớp 6
 • Soạn bài Treo biển lớp 6

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *