Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ – tiếp theo (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

a. Yếu điểm → nhươc điểm/khuyết điểm.

b. Đề bạt → bầu.

c. Chứng thực → chứng kiến.

Bài 1 (trang 75 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Bản tuyên ngôn.

– Tương lai xán lạn.

– Bôn ba hải ngoại.

– Bức tranh thủy mặc.

– Nói năng tùy tiện

Bài 2 (trang 76 Ngữ Văn 6 Tập 1):

a. Khinh khỉnh

b. Khẩn trương.

c. Băn khoăn.

Bài 3 (trang 76 Ngữ Văn 6 Tập 1):

a. Cú đá → cú đấm.

b. Thực thà → thật thà.

c. Tinh tú → tinh túy.

Xem thêm:   Trắc nghiệm Sơn Tinh, Thủy Tinh có đáp án - Ngữ văn lớp 6

Bài 4 (trang 76 Ngữ Văn 6 Tập 1):

Chính tả nghe viết: Em bé thông minh.

Viết một bình luận

Call Now Button