Soạn bài: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo – siêu ngắn)

a. Đây là trạng ngữ, cần thêm cả chủ và vị

Chữa: Mỗi khi đi qua cầu Long Biên, tôi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa

b. Đây là trạng ngữ, cần thêm cả chủ và vị

Chữa: Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch

Câu 1 (trang 141 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Bộ phận in đậm nói về ta

Câu 2 (trang 141 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Sai ở hai từ ta thấy

Chữa bỏ hai từ này đi

Câu 1 (trang 141 Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. Chủ ngữ: cầu

Vị ngữ: được đổi tên thành cầu Long Biên

b. Chủ ngữ:lòng tôi

Vị ngữ: lại nhớ những năm tháng chống đế quốc Mĩ oai hùng oanh liệt

c. Chủ ngữ: tôi

Vị ngữ: cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng đung đưa, nhưng vẫn dẻo dai, vững chắc

Câu 2 (trang 142 Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. Mỗi khi tan trường, em đều đi về cùng Lan

b. Ngoài cánh đồng, lúa đã chín vàng

c. Giữa cánh đồng lúa, những con chim chiền chiện đang chao liệng

d. Khi chiếc ô tô về đến đầu làng, bọn trẻ đã xúm lại

Câu 3 (trang 142 Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. Sai: chỉ có hai trạng ngữ chỉ không gian

Chữa: Giữa hồ có một tòa tháp cổ kính

b. Sai:chỉ có trạng ngữ chỉ thời gian

Chữa: Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, chủ nghĩa anh hùng đã thấm vào máu thịt mỗi người dân đất Việt

c. Sai:chỉ có trạng ngữ chỉ mục đích

Chữa: Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, chúng ta dựng bia ghi công

Câu 4 (trang 142 Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. Sai; Cây cầu không thể bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh

Chữa: thêm cụm từ những chiếc xe sau từ và

b. Sai: mẹ vừa đi học về nên Thúy không thể cất vội cặp sách

Chữa: Thúy vừa đi học về, mẹ đã bảo…

c. Sai: thiếu chủ ngữ trước từ được

Chữa: thêm em vào trước được

Các bài soạn văn lớp 6 tập 2 siêu ngắn khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *