Soạn bài: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Câu 1 (trang 129 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Tìm chủ ngữ vị ngữ

a. Thiếu chủ ngữ, vị ngữ là: cho thấy Dế Mèn biết phục thiện

b. Chủ ngữ: em; vị ngữ: thấy Dế Mèn biết phục thiện

Câu 2 (trang 129 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Câu a bỏ từ qua

Câu 1 (trang 129 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Tìm chủ ngữ, vị ngữ

a. Chủ ngữ: Thánh Gióng

Vị ngữ: cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù

b. Chủ ngữ: Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù

Vị ngữ: bị thiếu

c. Chủ ngữ: Bạn Lan

Câu thiếu vị ngữ

d. Chủ ngữ: Bạn Lan

Vị ngữ: là người học giỏi nhất lớp 6A

Câu 2 (trang 129 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Sửa câu sai

b. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù rất đẹp

c. Bạn Lan học giỏi nhất lớp 6A

Câu 1 (trang 129,130 Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay làm gì?

→ Vị ngữ là không làm gì nữa

b. Hổ như thế nào?

→ Vị ngữ: đẻ được

c. Bác tiều già làm sao?

→ Vị ngữ: rồi chết

Câu 2 (trang 130 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các câu sai:

– Câu b sai bởi từ với biến chủ ngữ thành trạng ngữ

– Câu c sai vì chưa có vị ngữ

Câu 3 (trang 130 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Điền chủ ngữ thích hợp:

a. Lan bắt đầu học hát

b. Mấy chú chim họa mi hót líu lo

c. Hoa đua nhau nở rộ

d. Chúng tôi cười đùa vui vẻ

Câu 4 (trang 130 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Điền vị ngữ thích hợp:

a. Khi học lớp 5, Hải học rất giỏi

b. Lúc Dế Choắt chết, Dế Mèn khóc nức nở trong niềm ân hận

c. Buổi sáng, mặt trời từ từ nhô lên

d. Trong thời gian nghỉ hè, chúng tôi đi du lịch

Câu 5 (trang 130 Ngữ Văn 6 Tập 2):

a. đánh dấu chấm sau từ con

b. đánh dấu chấm sau từ lớn

c. đánh dấu chám sau từ thước

Các bài soạn văn lớp 6 tập 2 siêu ngắn khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *