Soạn bài: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

– Phần 1: Từ đầu → kéo nhau về: Chân, Tay, Tai, Mắt so bì với lão miệng.

– Phần 2: Tiếp đến → để bàn: hậu quả của việc so bì ganh tị.

– Phần 3: Còn lại: cách sửa chữa hậu quả.

      Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai quyết định không làm cho lão Miệng nữa vì cho rằng xưa nay lão chẳng làm gì cả. Vài ngày sau họ cảm thấy mệt mỏi uể oải và cuối cùng họ nhận ra được sai lầm của mình và sửa chữa nó.

Câu 1 (trang 116 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay và bác Tai so bì với lão Miệng vì cho rằng:

     + Họ làm việc vất vả

     + Lão Miệng không làm mà chỉ ăn.

⇒ Suy nghĩ sai lầm, phán xét vội vàng: lập luận từ biểu hiện bên ngoài.

Câu 2 (trang 116 Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng khuyên nhủ mọi người:

     + Mỗi thành viên không thể sống tách biệt trong một tập thể mà phải nương tựa, gắn bó với nhau.

     + Sống trong cộng đồng cần phải biết đoàn kết, hợp tác và tôn trọng nhau

     + Không nên phán xét vội vàng, tị nạnh, sống ích kỷ.

– Định nghĩa truyện ngụ ngôn:

     + Là loại truyện kể về văn xuôi hoặc văn vần.

     + Mược chuyện loài vật, đồ vật để bóng gió nói kin đáo về chuyện con người.

– Một số truyện ngụ ngôn đã học:

     + Ếch ngồi đáy giếng; đeo nhạc cho mèo; thầy bói xem voi; Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng..

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *