Soạn bài: Câu trần thuật đơn (siêu ngắn) – Ngữ văn lớp 6

Câu 1 (trang 101 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Các câu này dùng để trần thuật

– Kể lại việc Dế Mèn không cho Dế Choắt đào thông ngách sang nhà mình

– Tả: Chú mày hôi thối như cú mèo

– Nêu ý kiến thái độ thông qua câu nói

Câu 2 (trang 101 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Xác định chủ ngữ, vị ngữ

Câu 3 (trang 101 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Xếp các câu trên

a. Một cụm chủ vị: câu 2,3,4,6,7

b. Câu do hai hay nhiều cụm chủ vị sóng đôi tạo thành: câu 1,5,8

Câu 1 (trang 101 Ngữ Văn 6 Tập 2):

– Các câu trần thuật và mục đích dùng

  + câu 1: giới thiệu và tả ngày thứ năm trên Côn đảo

  + câu 2 (Bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy): miêu tả

Câu 2 (trang 102 Ngữ Văn 6 Tập 2):

– Các câu đó là câu trần thuật

– Tác dụng giới thiệu người, vật

Câu 3 (trang 102 Ngữ Văn 6 Tập 2):

– Cách giới thiệu nhân vật chính ở đây không dùng câu trần thuật đơn mà dùng câu trần thuật ghép trình bày hai hay nhiều ý liên quan chặt chẽ với nhau

Câu 4 (trang 103 Ngữ Văn 6 Tập 2):

Ngoài tác dụng giới thiệu nhân vật những câu mở đầu sau còn có tác dụng

a. Kể

b. Tả và kể về nhân vật

Các bài soạn văn lớp 6 tập 2 siêu ngắn khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *