Soạn bài Cách làm văn lập luận chứng minh lớp 7 đầy đủ hay nhất

Hướng dẫn soạn bài cách làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7 trong chương trình ngữ văn 7 để các bạn tham khảo cho bài soạn của mình ngắn gọn các phần

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh lớp 7
 • Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo) lớp 7

Trong chương trình ngữ văn lớp 7, bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về phép lập luận chứng minh: thế nào là phép lập luận chứng minh, mục đích, tính chất và các yếu tố của phép lập luận chứng minh. Trong bài cách làm bài văn lập luận chứng minh này, chúng ta sẽ được củng cố về những kiến thức đó, đồng thời áp dụng để bước đầu tập làm bài văn nghị luận. Từ đó, chúng ta sẽ nắm được các bước làm bài văn lập luận chứng minh, biết tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý và viết các phần, các đoạn trong bài văn lập luận chứng minh. Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài: Cách làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7. Hy vọng thông qua bài học này, các bạn sẽ biết cách để làm văn lập luận chứng minh.

SOẠN BÀI CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH

I- Các bước làm bài văn lập luận chứng minh

1. Tìm hiểu để và tìm ý

2. Lập dàn bài

3. Viết bài

4. Đọc lại và sửa chữa

II- Luyện tập cách làm bài văn lập luận chứng minh

Em sẽ làm theo các bước:

 • Xác định đề, yêu cầu đề
 • Tìm hiểu đề: Câu nói/ bài thơ muốn thể hiểu điều gì
 • Lập luận, tìm luận điểm cho bài
 • Tiến hành viết bài:
 • Mở bài: giới thiệu về câu tục ngữ/ bài thơ, vấn đề cần nghị luận
 • Thân bài: Chứng minh cho ý kiến mà câu tục ngữ/ bài thơ nêu ra là đúng đắn: sử dụng các lí lẽ, dẫn chứng
 • Kết bài: Khẳng định lại vấn đề, rút ra bài học

So sánh:

Giống nhau: đều có ý khuyên nhủ con người phải bền lòng, không nản chí

Khác nhau:

 • Có chí thì nên: nếu có chí hướng thì sẽ thành công trong mọi việc
 • Có công mài sắt, có ngày nên kim: phải biết kiên trì, nhẫn nại trong cuộc sống để đạt được thành công

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Luyện tập lập luận chứng minh lớp 7
 • Soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *