Soạn bài  Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận ngắn gọn lớp 7

Sau khi tìm hiểu đề, lập ý cho bài nghị luận, chúng ta cần nắm bắt được bố cục bài văn nghị luận có mấy phần? Nhịêm vụ của từng phần và phương pháp lập luận ra sao? Đó là nhiệm vụ tất yếu và cơ bản khi viết một văn bản nghị luận. Nếu thiếu các bước này, chúng ta không thể tiếp cận được với các văn bản nghị luận cũng như viết các bài nghị luận.  Vì vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học “Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận” trong chương trình ngữ văn lớp 7. Qua bài học chúng ta hiểu được bố cục chung của một bài văn nghị luận với những phương pháp lập luận và mối quan hệ giữa bố cục và lập luận.  Từ đó  viết bài văn nghị luận có bố cục rõ ràng. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài “Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận” Hướng dẫn Soạn bài  Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận ngắn gọn lớp 7

Các bài soạn trước đó:

 • Soạn bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta ngắn gọn lớp 7
 • Soạn bài Câu đặc biệt ngắn gọn lớp 7

SOẠN BÀI BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN NGẮN GỌN LỚP 7

I. Mối quan hệ giữa bố cục và lập luận

Bố cục văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” gồm ba phần:

 • Mở bài nêu lên vấn đề sẽ bàn luận: tinh thần yêu nước của nhân dân ta
 • Thân bài chia làm 2 phần nhỏ:
  • Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ
  • Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong hiện tại
 • Kết bài khẳng định lại: Bổn phận chúng ta ngày nay trong việc phát huy tinh thần yêu nước

II. Luyện tập Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

a. Bài văn nêu lên tư tưởng : Học cơ bản mới có thể thành tài.

    Các luận điểm :

       Ở đời có nhiều người đi học, nhưng ít có ai biết học cho thành tài.

       Chỉ thầy giỏi mới đào tạo được trò giỏi.

b. Bài văn bố cục ba phần:

 • Mở bài: lập luận theo quan hệ tương phản.
 • Thân bài: lập luận bằng dẫn chứng về người nổi tiếng
 • Kết bài: lập luận theo quan hệ nguyên nhân – kết quả.

Bài văn lập luận chiều dọc: Quan hệ tổng phân hợp.

 

 

Các bài soạn tiếp theo:

 • Soạn bài Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận ngắn gọn lớp 7
 • Soạn bài Sự giàu đẹp của Tiếng Việt ngắn gọn lớp 7

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *