So sánh và phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần trong tiếng Anh

Việc phân biệt thì trong tiếng Anh là một thành phần quan trọng mà hầu hết câu văn nói và văn viết đều sử dụng các thì để giao tiếp, làm việc. Chúng bao gồm sử dụng cả văn nói lẫn văn viết vì vậy đòi hỏi người học. Do đó, hôm nay Hocsinhgioi sẽ gửi đến các bạn bài viết so sánh và phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần đầy đủ nhất. Các bạn hãy theo dõi nhé !

So sánh và phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần trong tiếng AnhSo sánh và phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần trong tiếng Anh
So sánh và phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần trong tiếng Anh

1. Khái niệm

Thì tương lai đơn (Simple future tense) trong tiếng anh được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói. Thường sử dụng thì tương lai đơn với động từ to think trước nó.

Thì tương lai gần (Near future tense) dùng để diễn tả một kế hoạch, dự định cụ thể có tính toán trong tương lai không xa. Công thức: S + is/ am/ are + going to + V.

Ví dụ: Chủ đề The party

 • Martha: What horrible weather today. I’d love to go out, but I think it will just continue raining.
 • Jane: Oh, I don’t know. Perhaps the sun will come out later this afternoon.
 • Martha: I hope you’re right. Listen, I’m going to have a party this Saturday. Would you like to come?
 • Jane: Oh, I’d love to come. Thank you for inviting me. Who’s going to come to the party?
 • Martha: Well, a number of people haven’t told me yet. But, Peter and Mark are going to help out with the cooking!
 • Jane: Hey, I’ll help, too!
 • Martha: Would you? That would be great! 
 • Jane: I’m sure everyone will have a good time.
 • Martha: That’s the plan!

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo một số bài viết đang được quan tâm sau:

2. So sánh công thức thì Tương lai đơn & Tương lai gần:

So sánh công thức thì Tương lai đơn & Tương lai gầnSo sánh công thức thì Tương lai đơn & Tương lai gần
So sánh công thức thì Tương lai đơn & Tương lai gần
THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THÌ TƯƠNG LAI GẦN
1. To be: S+ will/shall + be + Adj/noun
Ex: He will probably become a successful businessman
2. Verb: S+will/shall+V-infinitive
Ex: Ok. I will help you to deal with this.
1. To be:  S+be going to+be+adj/noun
Ex: She is going to be an actress soon
2. Verb: S + be going to + V-infinitive
Ex: We are having a party this weekend

3. Cách sử dụng hai thì

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THÌ TƯƠNG LAI GẦN
1. Diễn đạt một quyết định ngay tại thời điểm nói (On-the-spot decision)
Ex1: Hold on. I’ll geta pen.
Ex2: We will see what we can do to help you.
2. Diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ
Ex1: People won’t goto Jupiter before the 22nd century.
Ex2: Who do you think will getthe job?
3. Signal Words: I think; I don’t think; I am afraid; I am sure that; I fear that; perhaps; probably
1. Diễn đạt một kế hoạch, dự định (intention, plan)
Ex1: I have won $1,000. I am going to buya new TV.
Ex2: When are you going to goon holiday?
2. Diễn đạt một lời dự đoán dựa vào bằng chứng (evidence) ở hiện tại
Ex1: The sky is very black. It is going to snow.
Ex2: I crashed the company car. My boss isn’t going to bevery happy!
3. Signal words: Những evidence ở hiện tại

Để áp dụng bảng nghiên cứu so sánh trên các bạn hãy đọc qua ví dụ ngay sau đây nhé:
Ví dụ: Chủ đề Dialog – The Party 

ví dụ chủ đề thiết thực về so sánh thì tương lai đơn và tương lau gầnví dụ chủ đề thiết thực về so sánh thì tương lai đơn và tương lau gần
ví dụ chủ đề thiết thực về so sánh thì tương lai đơn và tương lau gần
 • Martha: What horrible weather today. I’d love to go out, but I think it will just continue raining. (Signal word : I think)
 • Jane: Oh, I don’t know. Perhaps the sun will come out later this afternoon. (Signal word: perha
 • Martha: I hope you’re right. Listen, I’m going to have a party this Saturday. Would you like to come? (a plan)
 • Jane: Oh, I’d love to come. Thank you for inviting me. Who’s going to come to the party? (intention)
 • Martha: Well, a number of people haven’t told me yet. But, Peter and Mark are going to help out with the cooking! (Intention)
 • Jane: Hey, I’ll help, too! (on-the-spot decision)
 • Martha: Would you? That would be great! 
 • Jane: I’m sure everyone will have a good time. (Signal word: I am sure)
 • Martha: That’s the plan!

Việc học tiếng Anh quả thật là một điều khó khăn, nhưng nếu chăm chỉ và áp dụng phương pháp học tại nhà đúng đắn thì dù có tự học tại nhà, bạn hoàn toàn có thể học tốt được so sánh và phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần trong tiếng Anh. Bên cạnh đó, hãy bổ sung thêm kiến thức liên quan để nắm vững hơn và vận dụng một cách thành thạo hơn bạn nhé. Tienganhduhoc.vn hy vọng bài viết đã mang thông tin hữu ích đến các bạn !

Similar Posts

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *