Giáo án bài Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 1) – Ngữ Văn lớp 9

Tải word giáo án: Phong cách Hồ Chí Minh (Tiết 1)

1. Kiến thức

– Thông qua bài học giúp học sinh hiểu đuợc:

– Một số biểu hiện của phong cách HCM trong đời sống và sinh hoạt.

– Ý nghĩa của phong cách HCM trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dt.

– Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể.

2. Kĩ năng

– Rèn kĩ năng đọc,tìm hiểu,phân tích văn bản nhật dụng.

3. Thái độ

– Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập rèn luyện theo gương Bác.

1. Giáo viên: Tranh ảnh, bài viết về nơi ở, và nơi làm việc của Bác.

2. Học sinh: Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về nơi ở và làm việc của Bác.

1. Ổn định tổ chức

9A:

9B:

9C:

2. Kiểm tra

GV giới thiệu chương trình Ngữ văn 9 và những yêu cầu học tập bộ môn. Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập cho môn học của học sinh. Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.

3. Bài mới: Giới thiệu bài:

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch HCM luôn là tấm gương sáng cho mọi thế hệ con người VN.Phong cách sống của bác được thể hiện rất chân thực trong văn bản. Khi tìm hiểu văn bản “Phong cách Hồ Chí Minh” chúng ta sẽ hiểu rõ hơn phong cách sống và làm việc đáng khâm phục của Người.

4. Củng cố – luyện tập

– Hệ thống bài học.

Bài tập: Nêu những biểu hiện của sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

5. Hướng dẫn học sinh về nhà

– HS về nhà học bài, soạn tiếp bài. Trả lời câu hỏi 2, 3, 4

Xem thêm các bài soạn Giáo án Ngữ văn lớp 9 mới nhất, chuẩn nhất khác:

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *